درباره ما

 

همانگونه که مستحضرید ارتباطات رادیویی به عنوان تنها شبکه ارتباطی است که می تواند در شرایط بحرانی و برای برقراری ارتباطات امن در دستگاه های دولتی و خصوصی مورد بهره برداری قرار گیرد.لذا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور مجوزهای خاص به برخی شرکتها برای انجام خدمات رادیویی اعطا نموده است تا مانع حضور افراد یا شرکتهای بدون مجوز و صلاحیت امنیتی در شبکه رادیویی سازمان ها گردد.

شرکت ارتباطات شایسته پارسیان دارای پروانه رادیویی به شماره ۲۴۷-۶۸ از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مفتخر است با داشتن نمایندگی های رسمی درج شده در سایت سازمان ،خدمات امن و مطمئن با تجهیزات اورجینال و قیمت های رقابتی در سراسر کشور ارائه نماید.