طراحی شبکه رادیویی، باند VHF و UHF توسط شرکت ارتباطات شایسته پارسیان دارای مجوز بهره برداری و فروش تجهیزات رادیویی به شماره 247-86 از سازمان تنظیم مقررات رادیویی می باشد که در زمینه طراحی، نصب و پیاده سازی شبکه های رادیویی  از نیروی متخصص بهره می گیرد سپس با استفاده از ابزارهای نوین طراحی شبکه و انجام محاسبات میدانی، به منظور تامین نیازهای ارتباطی و ارتقاء شبکه های رادیویی قدیمی است، همچنین آماده مشاوره و اقدام به اخذ مجوز در زمینه پیاده سازی طراحی شبکه ارتباطی در باند UHF و VHF متناسب با ارائه راهکارهای نوآورانه و دقیق می نماید.